Bảng Tương Tác Boardcom Ten Touch
Bảng Tương Tác Boardcom Ten Touch
MSP 135
Giá: Liên hệ
Thông tin
Hệ thống bảng tương tác Boardcom thế hệ mới nhất, nhằm tăng cường việc giảng dạy tương tác và học tập hợp tác. Thân thiện với người dùng, hỗ trợ đến 10 người sử dụng đồng thời.
Chia sẻ: