Dự án Trạm Xử Lý Nước Thải
Dự án Trạm Xử Lý Nước Thải
MSP 105
Giá: Liên hệ
Thông tin
Dự án giúp học sinh hiểu các khái niệm về nước sạch, nước ô nhiễm, từ đó đánh giá được chất lượng nước sinh hoạt qua các chỉ tiêu như: mùi của nước, nồng độ pH của nước và độ đục của nước.
Chia sẻ:

Danh mục thiết bị, phần mềm:

     - Hệ thống trạm xử lí nước thải

     - Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc Enviro và phần mềm Globilab & Globiworld

     - Thư viện tài nguyên học liệu khoa học vô tận Twig-World

     - Trung tâm dữ liệu và kết nối InteliBox

     - Máy tính bảng Datamini TR10RS1

     - Tủ lab di động khoa học

     - Dụng cụ phục vụ thí nghiệm khoa học