Danh mục bài viết

Chủ đề

Khoa học

Ngôn ngữ

Toán học

Xã hội

Tìm theo kênh: Google | Youtube

THƯ VIỆN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC Bao gồm nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Các tài nguyên gồm nhiều loại khác nhau như hình ảnh, âm thanh, phim ảnh, flash động và hoạt động bổ sung.

Thư viện ảnh chất lượng cao và nhiều kích cỡ, được phân loại thành nhiều chủ đề nhằm dễ dàng cho việc tìm kiếm và sử dụng. Phim ảnh gồm nhiều loại như: mô phỏng kiến thức, mô tả thí nghiệm, mở rộng kiến thức, liên hệ thực tiễn...

 

Thư viện flash động và các hoạt động tương tác gồm nhiều nội dung tương tác trực quan trong lớp học, tạo hứng thú và giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nắm bắt kiến thức.

Thư viện tài nguyên giáo dục luôn được xây dựng bám sát theo các nội dung kiến thức của các bài học, chủ đề, và bổ sung thêm nhiều tài nguyên liên quan, trao cho giáo viên và học sinh nguồn tư liệu đầy đủ, chi tiết nhất.

Con voi
Chi tiết
1 615
Con voi
Chi tiết
0 621
Con voi
Chi tiết
0 605
Con voi
Chi tiết
0 598
Con voi
Chi tiết
0 596
Con voi
Chi tiết
0 594
Con voi
Chi tiết
0 571
Con voi
Chi tiết
0 585