Phần mềm phân tích dữ liệu khoa học và toán -  SPARKVue
Phần mềm phân tích dữ liệu khoa học và toán - SPARKVue
MSP 78
Giá: Liên hệ
Thông tin
Ứng dụng phân tích dữ liệu cho khoa học và toán.
Chia sẻ:

Phần mềm phân tích dữ liệu khoa học và toán -  SPARKVue


ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO KHOA HỌC VÀ TOÁN

- Sử dụng tích hợp camera và cảm biến 

- Gồm phân tích dữ liệu và báo cáo trực quan các dữ liệu.

- Cảm biến bên ngoài tự chọn.

60 PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC THIẾT KẾ THUẬN TIỆN CHO VIỆC NGHIÊN CỨU

- Nhiệt độ: phân tích bằng việc theo dõi nhiệt độ tan chảy

- Tăng tốc: phân tích trong khi đi xe đạp

- Âm thanh: kiểm tra âm thanh và tiếng ồn

- Máy ảnh: chụp hình và chú thích hình ảnh

- Ánh sáng: đo cường độ ánh sáng ban ngày

- Từ kế nghiên cứu cường độ của từ trường

TẠO RA CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TÙY CHỈNH

Đang cập nhật ...