Phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin - Switched On ICT
Phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin - Switched On ICT
MSP 83
Giá: Liên hệ
Thông tin
Là phần mềm cung cấp các hoạt động sáng tạo dễ dàng phù hợp trong các thiết lập EYES và đưa công nghệ thông tin vào việc học tập.
Chia sẻ:

Phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin - Switched On ICT

Là phần mềm cung cấp các hoạt động sáng tạo dễ dàng phù hợp trong các thiết lập EYES và đưa công nghệ thông tin vào việc học tập. Trẻ em phát triển kỹ năng công nghệ thông tin thông qua những hoạt động có ý nghĩa bao gồm các lĩnh vực chính và cụ thể của việc học tập và phát triển.

ƯU ĐIỂM:

- Gồm 12 hoạt động trong tất cả các lĩnh vực.

- Phát triển kỹ năng công nghệ thông tin của trẻ em thông qua các hoạt động sáng tạo.

- Đĩa CD - rom chứa ngân hàng tài nguyên hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, nhãn dán.

Đang cập nhật ...