Phần mềm phân tích ảnh - Lab and Media camera
Phần mềm phân tích ảnh - Lab and Media camera
MSP 80
Giá: Liên hệ
Thông tin
Bao gồm 6 công cụ phân tích hình ảnh trong 1 ứng dụng.
Chia sẻ:

Phần mềm phân tích ảnh - Lab and Media camera

 

BAO GỒM 6 CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH TRONG 1 ỨNG DỤNG:

- Đo thời gian camera

- Động cơ

- Kính hiển vi

- Pathfinder

- Chuyển động camera

- Universal Logger

 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CẤP CAO

- Điều tra

- Giải quyết vấn đề

- Tư duy phê phán, lý luận, suy luận

 
GIÚP CHO CÁC KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG TRỞ NÊN HỮU HÌNH  

Đang cập nhật ...